Cursus liedinterpretatie

Cursus Liedinterpretatie Vrienden van het Lied op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016

De ‘Amateurcursus’ heeft dit jaar bariton Hans Pieter Herman en pianist Maurice Lammerts van Bueren als docenten. Beiden zijn niet alleen uitmuntende liedvertolkers, maar hebben ook ruime ervaring als docent.

Van de duo’s wordt verwacht dat zij een programma voorbereiden van vier tot zes liederen, waarvan een werk van Mendelssohn. Hiermee borduren we voort op de Mendelssohn Dag van het Lied van 8 november 2015 in Utrecht. Daarnaast wordt een lied van een Nederlandse componist op prijs gesteld. De docenten coachen de duo’s gezamenlijk, waardoor zanger, pianist én het ‘samen muziek maken’ ruime aandacht krijgen. Het minimum aantal duo’s is zes (met 2 uur lestijd per duo), het maximum acht (met 1,5 uur lestijd per duo). Toehoorders zijn van harte welkom, ook voor een dag of dagdeel.

Plaats en tijd
De cursus wordt gehouden in Cantina Vocaal te Amsterdam, een gastvrije locatie voor tal van vocale activiteiten, zie www.cantinavocaal.nl.
Aanvang zaterdag om 10.30 uur (einde rond 18.30 uur), aanvang zondag 9.30 uur. De cursus wordt afgesloten met een slotconcert door de deelnemers van ± 17.30-18.30 uur, dat voor alle belangstellenden gratis toegankelijk is.

Globale kosten
Voor deelnemers zijn de kosten afhankelijk van het aantal duo’s: voor VvhL-leden maximaal € 175,- pp inclusief koffie/thee en lunches. Voor niet-leden zal dat max € 40,- meer zijn, voor jongeren t/m 27 jaar minder.
Toehoorders die VvhL-lid zijn betalen € 25,- per dag inclusief koffie/thee/lunch, niet-leden iets meer en jongeren minder. Dagdelen worden naar rato berekend. Wie bij aanmelding lid wordt, betaalt daarvoor maar € 25,- (t/m 27 jaar € 7,50).

Nadere info en aanmelding
Uitgebreidere info staat vanaf januari 2016 op deze website.
Aanmelding voor deelname kan uitsluitend via het dan te downloaden formulier.

Inlichtingen
Voor ‘muziekinhoudelijke’ vragen bij Ria Frowijn via ria.frowijn@gmail.com.
Overige inlichtingen bij Annette Ovink via 0541 517516 of ahodovink@a1.nl